Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng [Kích thước Trung Bình]

38.000.000 

  • Hàng dày dặn: khuôn 4cm ván 2cm
  • Hàng liền khối: Chương liền xoáy, bản để tay liền xoáy, chân đế liền, cột liền, yếm liền
  • Vân tự nhiên
  • Đoản dài 2m46 sâu 73 cao 1m21
  • 2 ghế dài 1m06 sâu 73 cao 1m21
  • Bàn 75x1m45
  • Đôn kẹp 40×75
  • Đôn con 40×40
Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng [Kích thước Trung Bình]

38.000.000