Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng chuẩn VIP quý tộc [Kích Thước LỚN]

53.000.000 

  • Gỗ hương đá tuyển chọn loại 1 đều màu tăm tắp
  • Chân 14 cột 12 cong dẻo thông số 14
  • Cột liền, yếm liền, mai rùa liền, chân đế liền, chương liền
  • Chương cong liền xoáy; vách lưng cong mềm mạ
  • 3 tầng khuôn tranh cổ chỉ, chân khấc đế liền, khuôn 4cm, ván 2cm, pháo 7,8
  • Đoản dài 2m72 sâu 86 cao 1m30
  • 2 ghế dài 1m2 sâu 86 cao 1m30
  • Bàn 81×157 Đôn kẹp 47×81 đôn con 42×42
Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng chuẩn VIP quý tộc [Kích Thước LỚN]

53.000.000