Kệ TV phòng khách gỗ Hương Đá siêu chắc

9.000.000 

Chiều cao 70cm

Chiều sâu 45cm

Chiều dài bề ngang 2m4

Kệ TV phòng khách gỗ Hương Đá siêu chắc

9.000.000