Kệ tivi sừng trâu VIP 2m4 Gỗ Hương Đá

Thông số kỹ thuật:

  • Kích thước: 240 x 45 x 80 cm
  • Khuôn cánh: 4cm
  • Ván cánh: 2cm
  • Ván mặt: 1,5cm